Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp TP Hà Nội: Lô 2 – 07 chiếc xe ôtô Daewoo BH15, 03 chiếc xe ôtô County và 53 danh mục vật tư phụ tùng cũ. Đấu giá 10h00 ngày 23/6/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!