Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp TP Hà Nội: Lô 03 chiếc xe ôtô Đấu giá 10h00 ngày 30/6/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Do vấn đề về kỹ thuật tạm dừng cuộc đấu giá chuyển sang đấu giá vào hồi 10h00' ngày 1/7/2022