Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp thành phố Hà Nội: Tài sản, Công cụ dụng cụ cũ hỏng, sau phá dỡ trụ sở làm việc của Cục Thuế TP Hà Nội.

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra! Đăng nhập để đăng ký tham gia