Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp thành phố Hà Nội: Tài sản, Công cụ dụng cụ cũ hỏng, sau phá dỡ trụ sở làm việc của Cục Thuế TP Hà Nội.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!