Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp thành phố Hà Nội: Chiếc xe ô tô Daewoo, 47 chỗ, BKS: 29B-074.78, sản xuất năm 2009, SK: RNWUP61JD9V000004, SM: DE12TIS900283BS.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!