Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp thành phố Hà Nội: 09 chiếc xe ô tô Huyndai Aero Space, 01 chiếc xe ô tô Zace và 43 danh mục vật tư phụ tùng cũ

Cuộc đấu giá đã kết thúc!