Thanh lý vườn cây cao su kém chất lượng để trồng luân canh cải tạo đất của Công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk. Đấu giá 14h00 ngày 02/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không có Khách hàng đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá