Thanh lý tài sản là cáp đồng thu hồi bán thanh lý đợt 1 năm 2022 của Viễn thông Lai Châu. Đấu giá lúc 15h ngày 18/6/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!