Thanh lý máy móc thiết bị không có nhu cầu sử dụng tại nhà máy Dệt Hải Vân (Đà Nẵng) của Công ty CP Dệt Gia Dụng Phong Phú. Đấu giá 08h30 ngày 05/7/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không có Khách hàng đăng ký mua hồ sơ đấu giá