Thanh lý máy móc thiết bị không có nhu cầu sử dụng tại nhà máy Dệt Hải Vân (Đà Nẵng) của Công ty CP Dệt Gia Dụng Phong Phú. Đấu giá 08h30 ngày 05/7/2022

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra! Đăng nhập để đăng ký tham gia