Tàu VTC Planet của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam. Đấu giá lúc 10h ngày 19/8/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá