Tàu VTC Planet của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam. Đấu giá lúc 10h ngày 19/8/2022

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra!