Tàu PVT DRAGON của Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long. Đấu giá 14h00 ngày 09/6/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!