Tàu PVT DRAGON của Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long. Đấu giá 14h00 ngày 09/6/2023

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra! Đăng nhập để đăng ký tham gia