TÀU PHONG LAN VÀ CÁC TÀI SẢN ĐI KÈM CỦA TỔNG CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM. ĐẤU GIÁ NGÀY 30/12/2021

Cuộc đấu giá đã kết thúc!