Tàu Long Phú 08 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex. Đấu giá 14h00 ngày 16/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!