Tài sản, vật tư thu hồi, vật tư ứ đọng, kém mất phẩm chất đợt 1/2024 của Công ty Thủy điện Tuyên Quang thanh lý Lô số 1: Xe ô tô Huyndai County 29 chỗ

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra! Đăng nhập để đăng ký tham gia