Tài sản thanh lý năm 2024 của Trung tâm Công nghệ thông tin tại 38-40 Hàng Vôi

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra!