Tài sản thanh lý đợt 3 năm 2023. Lô 1: Tài sản thông thường: gồm 112 mục là VTTB và TSCĐ hư hỏng, kém, mất phẩm chất thanh lý đã có quyết định thanh lý của Công ty Điện lực Đắk Lắk.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!