Tài sản thanh lý đợt 1 năm 2024 của Viễn thông Hà Tĩnh Lô 1: Lô cáp đồng các loại hư hỏng đã qua sử dụng

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra!