Tài sản thanh lý đợt 1 năm 2023. Lô số 01: Lô VTTB thông thường của Công ty Điện lực Đắk Lắk. Đấu giá 14h30 ngày 23/5/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!