Tài sản thanh lý đợt 1 năm 2023 Lô 2: VTTB chứa CTNH (mã 160113, 170304, 180201, 160112, 160106, 190701) của Công ty Điện lực Đắk Lắk. Đấu giá 15h30 ngày 23/5/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: CUỘC ĐẤU GIÁ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DIỄN RA