Tài sản cố định thanh lý đợt 2 năm 2022 của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế. Đấu giá 14h30 ngày 09/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!