Tài sản cố định thanh lý đợt 2 năm 2022 của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế. Đấu giá 14h30 ngày 09/12/2022

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra! Đăng nhập để đăng ký tham gia