Tài sản cố định thanh lý đợt 1 năm 2023 của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế. Đấu giá 14h ngày 28/4/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!