Tài sản cố định, công cụ, dụng cụ, vật tư thu hồi sau sử dụng đến thời điểm kiểm kê 0h00 ngày 01/01/2024, thuộc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra! Đăng nhập để đăng ký tham gia