Tài sản cố định, công cụ dụng cụ thanh lý tại Cảng Hàng không Pleiku – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!