Tài sản 3: Xe ô tô đầu kéo nhãn hiệu CNHTC. BKS: 51C-254.18 của Công ty TNHH Vận tải ô tô Vina Vinatrans (Vtruck). Đấu giá 14h00 ngày 20/9/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không có Khách hàng đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá