Tài sản 2: Xe ô tô tải hiệu Ford Everest BKS: 93H-6138 của Công ty cổ phần cao su Đồng Phú. Đấu giá 09h30 ngày 28/11/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!