Tài sản 2: Xe ô tô con Ford Everest. BKS: 93H-6606 của Công ty CP Cao su Đồng Phú. Đấu giá 09h30 ngày 07/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!