Tài sản 1: Xe ô tô đầu kéo nhãn hiệu International. BKS: 51C-307.95 của Công ty TNHH Vận tải ô tô Vina Vinatrans (Vtruck). Đấu giá 09h00 ngày 20/9/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không có Khách hàng đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá