Tài sản 1: Vườn cây cao su thanh lý phục vụ tái canh năm 2022 của Công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk. Đấu giá ngày 18/12/2021

Cuộc đấu giá đã kết thúc!