Quyền thuê phòng học tại địa chỉ: 73 Văn Cao, phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh của Trường Cao đẳng GTVT TWIII. Đấu giá 09h00 ngày 17/3/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!