Quyền khai thác mủ cao su năm 2024 đối với diện tích 70,74 ha tại các lô 20, 21, 22 thuộc Nông trường Cao su Đăk Hring của Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!