(TẠM HOÃN) – Phế liệu nhà xưởng của Công ty CP XNK TM Ngọc Tài. Đấu giá ngày 18/3/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!