Phế liệu nhà xưởng của Công ty CP Bao bì nhựa Sen Việt. Đấu giá ngày 30/3/2022 theo thủ tục rút gọn

Cuộc đấu giá đã kết thúc!