Những tài sản, công cụ, vật tư ngành viễn thông, công nghệ thông tin (VT-CNTT) hư hỏng, mất phẩm chất, không có nhu cầu sử dụng: cáp đồng, phụ kiện mạng ngoại vi của Viễn thông Hải Phòng. Đấu giá 09h ngày 15/11/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!