Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải không có nhu cầu sử dụng tại Xí nghiệp CKCB Koruco của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum. Đấu giá 09h00 ngày 24/4/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!