Máy móc thiết bị không có nhu cầu sử dụng của Tổng Công Ty tại nhà máy Dệt Hải Vân (Đà Nẵng) cuả Tổng Công ty CP Phong Phú. Đấu giá 09h00 ngày 20/7/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không có Khách hàng đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá