Máy CT-Scanner 16 lát cắt Siemens AG của Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn. Đấu giá 08h30 ngày 28/8/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!