Máy biến áp nhập khẩu của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn. Đấu giá 09h15 ngày 21/9/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: cuộc đấu giá không đủ điều kiện diễn ra