Máy biến áp 3000kva và dây cáp điện bị cháy không còn khả năng tái sử dụng của VP Đại diện chăm sóc khách hàng Bảo hiểm PVI Phía Nam. Đấu giá theo thủ tục rút gọn lúc 10h ngày 01/6/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!