Lốp phế liệu, sắt thép phế liệu thu hồi sau quá trình sửa chữa thiết bị phục vụ sản xuất của Công ty Khai thác Khoáng sản

Cuộc đấu giá đã kết thúc!