Lô xe ô tô đã qua sử dụng của Chi nhánh TCT Trực thăng Việt Nam – Công ty TNHH-Công ty Trực thăng Miền Nam. Đấu giá 09h00 ngày 19/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!