Lô VTTB thanh lý đợt 1 năm 2024 của Công ty Điện lực Đắk Nông.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!