Lô VTTB thanh lý đợt 04 năm 2022 của Công ty Điện lực ĐăkNông. Đấu giá 15h30 ngày 29/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!