Lô vật tư thiết bị không có nhu cầu sử dụng đợt 4_2021 của Công ty CP Điện lực Khánh Hòa. Đấu giá lúc 14h ngày 21/6/2022.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!