Lô vật tư thiết bị không có nhu cầu sử dụng đợt 4_2021 của Công ty CP Điện lực Khánh Hòa. Đấu giá lúc 10h ngày 17/6/2022.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: do Công ty Điện lực Khánh hòa yêu cầu lùi lịch đấu giá, thời gian cụ thể sẽ thông báo lại sau