Lô vật tư thiết bị (hư hỏng, kém, mất phẩm chất, ứ đọng, không cần dùng) thanh lý năm 2022 của Công ty Điện lực An Giang. Đấu giá 16h30 ngày 29/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá