Lô thiết bị, công cụ và linh kiện đã hư hỏng, lạc hậu, đã qua sử dụng tại văn phòng, cửa hàng (Có chất thải nguy hại) của Công ty dịch vụ Mobifone khu vực 2 – Chi nhánh Tổng công ty Viễn thông Mobifone. Đấu giá 14h00 ngày 26/5/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!