Lô tài sản VTTB, TSCĐ, CCDC thanh lý đợt 3 năm 2022 của Công ty Điện lực Bình Phú. Đấu giá 09h00 ngày 20/02/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!