ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN ĐẤU GIÁ – Lô tài sản thứ nhất: Khai thác gỗ loài thực vật thông thường từ rừng trồng phòng hộ (khai thác theo đám) của Ban QL Rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh. Đấu giá 16h00 ngày 28/5/2024

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra! Đăng nhập để đăng ký tham gia