Lô tài sản thứ hai: Tỉa thưa gỗ loài thực vật thông thường từ rừng trồng phòng hộ của Ban QL Rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh. Đấu giá 15h00 ngày 28/5/2024

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra! Đăng nhập để đăng ký tham gia