Lô tài sản gồm 24 thiết bị vận tải có thời gian sử dụng lâu năm, hết khấu hao, hư hỏng nặng và lô sắt thép phế liệu thanh lý của Công ty CP Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ – Vinacomin. Đấu giá 09h ngày 22/9/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!