Lô tài sản 55 xe ô tô đã qua sử dụng của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội

Cuộc đấu giá đã kết thúc!